ADHD-porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Hyperaktivní dítě.

 článek o ADHD syndromu

ADHD-/Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ je vývojová porucha, která se u dětí projevuje neschopností udržet pozornost, zvýšenou aktivitou, impulzivitou nebo opozičním chováním.

Příčina není zcela objasněna, může se jednat o drobné poškození mozku v těhotenství nebo v době kolem porodu nejrůznějšími vlivy.

Určitou roli může hrát i genetická dispozice.V jiných případech mozek nemusí být poškozen, ale příčinou potíží může být nedostatečná spolupráce jednotlivých oblastí v mozku nebo mozkových hemisfér.

Jedna ze starších teorií uvádí, že jedinci se symptomy ADHD by mohli být potomky pravěkých lovců, pro které na rozdíl od sběračů mohla být hyperaktivita a impulzivita vlastnostmi výhodnými pro přežití. V našem světě ovšem tato zděděná genetická výbava přináší spíše problémy.

Jak s projevuje dítě s ADHD?

Tato porucha se může projevit už u velmi malých dětí. V kojeneckém věku tyto děti velmi málo spí , často pláčí, jsou dráždivé. U batolat je typické velké množství úrazů.

S nástupem do školy obvykle problémy vyvrcholí:

-Dítě nevydrží klidně sedět na místě, je –li přinuceno k sezení, vrtí se, vyskakuje, mává rukama, vykřikuje.

-často běhá v situaci, kdy je to nevhodné

-není schopno si klidně hrát nebo provádět klidnou činnost

-často vyhrkne odpověď na otázku,ještě než byla dokončena

-nechá se snadno strhnout podnětem z okolí, jeho pozornost je snadno odklonitelná vnějšími vlivy

-často dělá chyby z nepozornosti, má potíže koncentraci na školní práci nebo hru, nevydrží se koncentrovat ani na činnost, která je pro ně zábavná

-působí jako“duchem nepřítomné“ jako by nevnímalo co se mu říká

-má nepořádek ve svých věcech, dělá mu problémy dokončit započatou práci, neumí si svou práci zorganizovat

-často zapomíná úkoly, instrukce, ztrácí věci.

Pro dítě s těmito problémy se může stát školní docházka utrpením, protože požadavky kladené na něj týkající se přiměřeného chování ve výuce jsou pro ně často nesplnitelné, i když se většinou jedná o děti s dobrým nebo nadprůměrným intelektem-ADHD inteligenci žádným způsobem neovlivňuje.

V neposlední řadě se často jedná jedná o velkou zátěž i pro rodiče, kteří mimo to, že jsou vyčerpáni domácí péčí o své náročné dítě, musí neustále řešit stížnosti ze strany školy nebo poznámky v deníčku.

Malou podskupinou v oblasti této poruchy je ADD-porucha pozornosti bez hyperaktivity.

U těchto dětí je aktivita spíš snížená, jejich problémy spočívají v obtížném zaměření  pozornosti na určitou činnost, denním snění, uzavření do sebe, obtížném navazování sociálních kontaktů.

V této skupině se také častěji vyskytují poruchy učení jako dyslexie.

Diagnostiku ADHD provádí pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, dětský psycholog nebo neurolog.

 

Možnosti terapie

1.Farmakoterapie

Pro podporu mozkové činnosti se používají nootropika-látky zlepšující výživu mozku,např.Piracetam , Gingko Biloba, Lecitin, vitamin B6-pyridoxin, které jsou vesměs volně prodejné.

Na odborných pracovištích se předepisují psychostimulancia nebo určité druhy antidepresiv.

 

2.Poradenské nápravné postupy

Spočívají například v úpravě denního režimu, úpravě školního a domácího prostředí žáka, pozitivním posilování žádoucího chování. Provádí se:

-Cvičení pozornosti speciálními postupy

-Nácvik správných vzorců chování

-Autogenní trénink

-Nácvik sebekontroly a sebehodnocení

-Individuální psychoterapie

 

3. Biologická zpětná vazba-Biofeedback

Nevylučuje předešlé postupy , naopak kombinací farmakologie, psychologicko-poradenských metod a Bfb tréninku je možné dosáhnout dobrých výsledků.

Problematika ADHD je v oblasti Bfb nejvíce prozkoumaná a patří k nejčastějším indikacím Biofeedback tréninku.

Efektivita v této oblasti byla prokázána odbornými studiemi u nás i v zahraničí. / U nás např. prof. Fáber /

Počáteční pokrok u těchto potíží se projevuje po 10-20 sezeních.Nejdříve dochází k úpravě motorických projevů. Dítě, jehož hyperkinetické projevy mu neumožňují ani setrvat v klidu na lehátku, natož se koncentrovat na výkon, který je po něm požadován, ke konci série prvních 10 sezení zpravidla je schopno v klidu a koncentrovaně absolvovat nejméně půlhodinový nepřetržitý trénink.

Čím mladší dítě, tím větší počet sezení je třeba pro dosažení počátečního efektu zklidnění. V dalších sezeních dochází ke zlepšování pozornosti a celkového výkonu.

Pro rozvinutí plného účinku je zpravidla třeba aspoň 40 sezení.

U ADD-poruchy, kde není přítomná hyperaktivita, je časový rozsah tréninku podobný v úvodních 10 sezeních se zaměřujeme spíše na zvýšení připravenosti k výkonu.

 

ADHD a ADD u dospělých a dospívajících

 

V pubertě se ADHD projevuje podobným způsobem jako v dětství, příznaky se mohou vystupňovat.

Může se objevit agresivita, vzdorovitost, náladovost, problémy s učením

V dospělosti se symptomatika trochu mění. U části dospělých/asi jedna třetina/ v průběhu dozrávání nervové soustavy dojde k vymizení potíží.

U jiné skupiny mohou příznaky ADHD přetrvávat v pozměněné podobě i v dospělosti. Většinou ubývá hyperaktivity, ale může přetrvávat impulzivita, výbušnost, změny nálad, jedinci s ADHD v anamnéze se pro své impulzivní chování dostávají častěji do konfliktů se svým okolím, častěji mění zaměstnání nebo partnery.

EEG biofeedback zde může pomoci tréningem sebeovládání, zklidněním, „vyladěním „ mozkové činnosti.

 

Adaptogeny, podporují koncentraci a mozkovou činnost ( kustovnice čínská, ženšen, hlíva ústřičná, rakytnik atd.)

 

AWA relaxační centrum | EEG biofeedback | šungitová komnata | masážní křeslo | koučink Brno | lymfodrenáž | liposukce ultrazvukem | solné jeskyně Brno | analýza těla | bodyshaping | myostimulátor | šungit | doplňkový prodej | pilátes v solné jeskyni | feng shui | fotoepilace | kosmetika z Mrtvého moře | solné dýmky| fotoomlazení | fototerapie | Ice Mask


google-site-verification: google721ee71ef43a266b.html