EEG diagnostika - elektroencefalografie ( EEG )

 

Elektroencefalografie je neurofyziologické vyšetření zaznamenávající elektrickou aktivitu (bioelektrické potenciály) různých částí mozku.

Činnost mozku (myšlení, rozhodování, paměťové procesy atd.) je zprostředkována přenosem nervových vzruchů mezi jednotlivými nervovými buňkami.

To je provázeno změnami elektrického napětí, které je možno registrovat pomocí elektrod umístěných na povrchu lebky. Měří se pouze napětí na povrchu hlavy (žádný proud tedy do vás nebude nikdo pouštět), takže Vás to nebolí a jakkoliv to na Vás nepůsobí. Signály z elektrod jsou přenášeny do elektroencefalografu, který je zpracovává a následně kreslí na papír nebo na obrazovku EEG křivku.


Vyšetření se používá k diagnostice mozku např.:

  • vyhodnocení mapy mozku pro stanovení přesného tréninkového plánu na EEG biofeedbacku a vhodnosti či nevhodnosti některých her i z hlediska fotosenzitivity
  • zjištění fotosenzitivity( citlivost na světelné záblesky) – zda pro Vás jsou či nejsou vhodné AVS a podobně
  • epilepsie
  • spánkových poruch
  • poruch vědomí
  • poranění mozku
  • EEG vyšetření řidičůNa EEG záznamu nalezneme přítomnost základních čtyř rytmů o různé frekvenci, odpovídající druhu mozkové činnosti: alfa, beta, delta a theta. Alfa je aktivita o frekvenci 8 - 13 Hz, která převažuje při zavřených očích a relaxaci. Beta odpovídá frekvenci 14 - 30 Hz a převládá při otevřených očích, soustředění a kognitivní činnosti. Theta 4 - 7 Hz a delta 0,5 - 3 Hz se objevují zejména během hlubokého spánku.

Elektroencefalografické vyšetření se provádí vleže, tedy v klidovém stavu. Pacientovi je na hlavu upevněna speciální čepice s elektrodami, na které je nanesen vodivý gel, a na základě pokynů sestry se postupně zaznamenává mozková aktivita při otevřených a zavřených očích, za hlubokého dýchání a při fotostimulaci (světelnými záblesky).


Délka vyšetření:

Běžné vyšetření trvá 20 až 30 min.
Diagnostiku pro potřeby biofeedbacku 40 - 60min.


google-site-verification: google721ee71ef43a266b.html