Peptidy převážily Downův syndrom

05.03.2011 15:17

Peptidy převážily Downův syndrom

Mozek - Foto:  Ústřední vojenská nemocnice

MozekFoto:  Ústřední vojenská nemocnice

Downův syndrom provázejí mentální retardace a poruchy učení, které považujeme za trvalé. Nová studie na pokusných myších však demonstruje, že by mohly být léčitelné.

Downův syndrom vyvolává přítomnost třetí kopie 21. chromozómu - Foto:  NHGRI, licence Public Domain (eng)

Downův syndrom vyvolává přítomnost třetí kopie 21. chromozómuFoto:  NHGRI, licence Public Domain (eng)

Downův syndrom způsobuje nadbytečná kopie 21. chromozomu. O trisomii ve vztahu k tomuto genetickému onemocnění mluvíme proto, že zdravý člověk má dva 21. chromozomy, zatímco člověk s Downovým syndromem tři. Podobně jsou na tom laboratorní myši, které slouží jako experimentální model onemocnění – jejich buňky nesou nadbytečnou kopii 16. chromozomu, která vyvolává příznaky podobné Downovu syndromu včetně poruch učení. 

Gliové buňky - Foto: Henry Gray's Anatomy of the Human Body,  public domain

Gliové buňkyFoto: Henry Gray's Anatomy of the Human Body, public domain

Myši vytvořili vědci z Národních institutů zdraví (National Institutes of Health) v Marylandu. Ti také zjistili, že vývojovým problémům se u trisomických myších mláďat dá předejít pomocí fragmentů proteinů, které v mozku produkují takzvané gliové buňky. Jejich úkolem je vyživovat neurony a je známo, že pacienti s Downovým syndromem trpí malfunkcí gliových buněk. Léčba peptidy pojmenovanými NAP a SAL byla úspěšná, ale měla jeden háček: peptidy musely být podány injekcí v době, kdy byla mláďata ještě v děloze matky. A to by byl u lidí poněkud rizikový přístup. Vědci proto začali zjišťovat, jestli by dvojice peptidů nedokázala zlepšit také stav dospělých myší s Downovým syndromem.  

Pokusné myši vědci vypustili do vodního bludiště s ostrůvkem, které se u hlodavců používá při testech učení. Myším s Downovým syndromem trval průchod bludištěm a nalezení ostrůvku dvakrát tak dlouho, než zdravým myším. Po čtyřech dnech, kdy jim vědci orálně podávali peptidy NAP a SAL, se však jejich výkon prudce zlepšil a trisomické myšky nacházely pevnou půdu pod nohama stejně snadno jako ty normální. V jejich mozcích se navíc objevily markery zdravých gliových buněk, které u neléčených myší s Downovým syndromem scházely. 

Schematický nákres neuronu - Foto:  public domain

Schematický nákres neuronuFoto:  public domain

Další experimenty ukázaly, že podávání peptidů ovlivňuje také proces dlouhodobé potenciace čili zesílení synaptického přenosu mezi dvěma neurony, který představuje základní mechanismus učení a paměti. Lidé a myši s Downovým syndromem mají trvale sníženou hladinu mnoha chemických látek, které se procesu účastní. U myší léčených peptidy se však jejich hladina zvýšila na normální úroveň. Jestli by léčba stejně účinkovala také u lidí, zatím nevíme. Jedno však studie vědců z Marylandu prokázala: poruchy učení u Downova syndromu jsou zřejmě léčitelné. 

Zdroj: Obstetrics & Gynecology 


google-site-verification: google721ee71ef43a266b.html