Úzkost, úzkostné stavy

je emocionální porucha, která vyvolává pocit bezprostředního, ovšem obtížně definovatelného ohrožení. Úzkost může ovlivňovat paměť rozmanitým způsobem. Nejobvyklejší je, že při procesu učení místo abychom se snažili co nejvíce zapamatovat, naši pozornost odvádí stav úzkosti, přemýšlení nad něčím jiným.

Úzkostné poruchy

je to skupina chorob, při nichž se pocit úzkosti nebo strachu objevuje tak často, že způsobuje problémy v každodenním životě.

     Občasný pocit nervozity, obavy, a dokonce paniky je při stresové situaci normální a vhodný. Ale když se tyto úzkostné reakce dostavují v běžných situacích a brání člověku v normální aktivitě, považují se za poruchu. Jen v málo případech se odhalí nějaká biologická příčina stálé úzkosti, např. porucha funkce štítné žlázy nebo drogová závislost. Někdy se celková úzkost rozvine po ztrátě blízké osoby. Její příčina je většinou neznámá, ale pokud někdo v rodině tuto poruchu má, jejím příslušníkům hrozí větší riziko, že se rozvine i u nich. Oblasti mozku, které se podílejí na úzkosti, také nejsou přesně známy, ale pravděpodobně tu mají vliv změny hladin neurotransmiterů v čelních lalocích a v limbickém systému.

     Bez ohledu na příčinu , výsledným projevem je ztráta kontroly nad stresovou reakcí ( tedy nad přípravou na boj nebo útěk ). U úzkostných poruch se tato stresová reakce nevypíná nebo je aktivována při neutrálních podnětech.

     Rozlišuje se několik druhů úzkostných poruch. Nejběžnější je generalizovaná úzkostná porucha, která se projevuje jako nadprůměrná neopodstatněná obava a trvá nejméně šest měsíců. Jinou formou  úzkostné poruchy je panická porucha, projevující se náhlými nečekanými záchvaty intenzivní úzkosti nebo strachu.

Stresová reakce

Při odpovědi na stres hypotalamus stimujuje hypofýzu k tvorbě adrenokortikotropního hormonu ACTH, který stimuluje tvorbu adrenalinu a kortikoidů v nadledvinkách a ty způsobují fyziologické změny při stresové reakci.

Tělesné změny při strachu

Aktivace stresové reakce působí změny v celém organismu. Normálně tyto změny po odeznění stresu zmizí, ale u úzkostných poruch tato reakce vzniká velmi snadno znovu nebo přetrvává.

Ke zmírnění, v ideálním případě odstranění této poruchy lze využívat různé prostředky. Vedle terapie ( např. EEG biofeedback, šungitová komnata a jiné) jsou to léky a jiné látky např. na přírodní bázi.


google-site-verification: google721ee71ef43a266b.html